lautari romani

Aug 172015
 

La 28 de ani, în 1921, Constantin Brăiloiu este numit profesor la Catedra de Istoria şi estetica muzicii de la Academia Regală de Muzică din Bucureşti. După câţiva ani, propune schimbarea titulaturii disciplinei în Istoria muzicii, problemele de estetică fiind preluate în predarea istoriei.
În 1929 este titularizat pe post, iar un an mai târziu propune o nouă disciplină: folclorul. “După opt ani, ocupă catedra de Istoria Muzicii şi Folclor Muzical Religios, la Academia Religioasă de Muzică, de pe lângă Sfânta Patriarhie, la a cărei înfiinţare are un rol deosebit, îndeplinind şi funcţia de rector (1929-1935). Cursul facultativ de folclor era frecventat de un număr redus de studenţi, mari admiratori ai creaţiei orale, dintre care profesorul îşi alege viitorii colaboratori în munca de culegere a folclorului, devenită o pasiune întreaga viaţă, la majoritatea din ei. (…) Cum nu exista material didactic şi nici literatură de specialitate, gestul nobil al lui C. Brăiloiu de a dona Conservatorului (Academiei Regale de Muzică) un set de discuri conţinând cele mai importante compoziţii din secolele XVIII-XX a fost primit cu reală bucurie atât de studenţi, cât şi de ceilalţi profesori”, sublinia prof. univ. Emilia Comişel în monografia “Constantin Brăiloiu”.

Constantin Brăiloiu înregistreaza un cimpoier - 1934Etnograful Constantin Brăiloiu înregistreaza un cimpoier - 1934

Etnograful Constantin Brăiloiu înregistreaza un cimpoier – 1934

Studentă la Conservatorul din Bucureşti, la Secţia Pedagogică, prof. univ. Emilia Comişel l-a avut dascăl de Istorie a muzicii şi folclor pe Constantin Brăiloiu. Regretatul etnomuzicolog şi-a însoţit maestrul atât în campaniile monografice coordonate de Dimitrie Gusti, cât şi în cercetările întreprinse, pentru fondarea Arhivei de folclor muzical. “Brăiloiu mai avea un talent, să-şi apropie studentul prin arta pe care o va aprecia toată viaţa şi căreia i s-a dedicat. Brăiloiu ne ducea după orele de folclor la Arhiva lui şi ne punea în legătură directă cu interpretul. Am înţeles că interpretul nu este doar un cântăreţ. Cercetătorul trebuie să fie un bun cunoscător al psihologiei umane, în paralel cu stăpânirea folclorului.” Înregistrările şi transcrierile minuţios realizate în cadrul Arhivei de folclor muzical, înfiinţată în 1928, constituie un adevărat tezaur, aflat astăzi în arhivele Institutului de Etnografie şi Folclor “Constantin Brăiloiu“.

Constantin Brailoiu - Maria Arbagic

Constantin Brailoiu – Maria Arbagic

O altă problemă susţinută de profesorul Brăiloiu a fost educaţia tineretului de la vârstă fragedă. A militat pentru introducerea muzicii populare în şcoli, între manuscrisele sale regăsindu-se lecţii pentru clasele I-VIII secundare şi comerciale. “În 1948, îl găsim pe C. Brăiloiu la Paris, lector, apoi conferenţiar la Centre national de recherche scientifique du Musée de l’Homme şi la Institut de musicologie de l’Université de Paris. Este unul dintre fondatorii şi animatorii Cercului internaţional de studii etnomuzicologice cunoscut sub numele de «Le Colloques de Wégimont» (al cărui prim congres a avut loc în toamna anului 1954)”, mărturisea în volumul “Folcloristică, organologie, muzicologie (studii)” folcloristul şi muzicologul Tiberiu Alexandru.
sursa: Jurnalul National

Consfătuirea conducerii monografiei (1929). De la stânga la dreapta, aşezaţi la masă: H.H. Stahl, Constantin Brăiloiu, D. Gusti. În picioare: Ernest Bernea şi Traian Herseni

De la stânga la dreapta, aşezaţi la masă: H.H. Stahl, Constantin Brăiloiu, D. Gusti. În picioare: Ernest Bernea şi Traian Herseni

Aug 172015
 

Brăiloiu, Constantin (1931): Arhiva de folklore a Societății Compozitorilor Români: Schița a unei Metode de folklore Muzical. În: Boabe de Grâu, Jg. 2, Nr. 4.

Brăiloiu, Constantin (1946): Sur une ballade roumaine: La Mioritza, Geneva.

Brăiloiu, Constantin (1960): Vie musicale d’un village: recherches sur le répertoire de Dragus (Roumanie) 1929-1932. -Paris: Institut universitaire roumain Charles Ier. – 164 p.

Brăiloiu, Constantin (1967): Opere 1. București: Editura muzicală a uniunii compozitorilor din republica socialistă România.

Brăiloiu, Constantin (1973): Problèmes d’ethnomusicologie [Textes réunis et préfacés par Gilbert Rouget]. Geneva: Minkoff Reprint, 466 p.

Brăiloiu, Constantin (1979): Opere 4. București: Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din Republica Socialistă România.

Brăiloiu, Constantin (1981): Opere 5. București: Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din Republica Socialistă România.

Brăiloiu, Constantin (1984a): Aksak rhythm. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 133–167.

Brăiloiu, Constantin (1984b): Children’s rhythms. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 206–238.

Brăiloiu, Constantin (1984c): Concerning a Russian melody. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 239–290.

Brăiloiu, Constantin (1984d): Concerning the yodel. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 110–112.

Brăiloiu, Constantin (1984e): Former life. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 125–131.

Brăiloiu, Constantin (1984f): Musical folklore. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 1–58.

Brăiloiu, Constantin (1984g): Musicology and ethnomusicology today. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 86–101.

Brăiloiu, Constantin (1984h): On a Romanian ballad. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 113–119.

Brăiloiu, Constantin (1984i): Outline of a method of musical folklore. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 59–85.

Brăiloiu, Constantin (1984j): Reflections on collective musical creation. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 102–110.

Brăiloiu, Constantin (1984k): Songs ‘To the dead’ from Gorj. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 291–296.

Brăiloiu, Constantin (1984l): The syllabic giusto. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 168–205.

Brăiloiu, Constantin (1984m): The widening of musical sensibility. În: Lloyd, A.L. (ed.): Problems of Ethnomusicology. Constantin Brăiloiu. Cambridge: Cambridge University Press, p. 120–124.

Brăiloiu, Constantin (1998): Opere 6. Prima Parte. Introducere, clasificare, note de Emilia Comișel. Unter Mitarbeit von Emilia Comișel. București: Editura Muzicală.

Brăiloiu, Constantin (1998-99): Schiță a unei metode de folklore muzical (facsimil). În: Anuar Institutului De Etnografie și Folclor “Constantin Brăiloiu”, Jg. 9-10, p. 11–25.
sursa:Wikipedia

Aug 172015
 

Cele două arhive, deosebit de valoroa­se, iniţiate de Constantin Brăiloiu şi George BreazulArhiva de folclor a Societăţii Compozitorilor Români şi Arhiva fonogramică a Ministerului Culte­lor şi Artelor, au constituit temelia Institutului de Folclor.

Societatea Academică, din 1879 devenită Academia Română, a acordat o deosebită atenţie folclorului. Astfel, între 1881 şi 1931, a publicat 85 de lucrări despre folclor, cuprinse în seria “Din viaţa poporului român”, bază documentară din arhivele de folclor academice. În 1927, pe lângă Ministerul Cultelor şi Artelor, sub conducerea prof. George Breazul a luat fiinţă Arhiva Fonogramică. Un an mai târziu, în cadrul Societăţii Compozitorilor Români, Constantin Brăiloiu a creat Arhiva de folclor. De asemenea, în 1929, la Cluj-Napoca, a fost fondată Arhiva de folclor a Academiei Române, condusă de prof. I. Muşlea. Iniţiativa înfiinţării unui institut pentru studiul folclorului i-a aparţinut însă lui Constantin Brăiloiu.

Constanin Brailoiu

Constanin Brailoiu

Înainte de plecarea sa din ţară, Brăiloiu realizase toate demersurile creării unui astfel de aşezământ “de stat, autonom, cu mijloace de lucru sporite şi având drept scop culegerea şi cercetarea muzicii (şi implicit a ritualurilor) populare româneşti”, după cum se arată în memoriul înaintat ministrului de la acea vreme. Memoriul a fost semnat de preşedintele Societăţii Compozitorilor Români, George Enescu, şi de vicepreşedintele acesteia, Constantin Brăiloiu. “A fost realizat chiar un proiect de lege al cărui articol prevedea: «Să se înfiinţeze un Institut de Folclor Muzical, având drept scop cercetarea muzicii populare româneşti şi conservarea ei prin mijloacele reproducerii sonore, precum şi studiul manifestărilor populare legate de muzică»”, precizează dr. Sabina Ispas, director al Institutului de Etnografie şi Folclor “Constantin Brăiloiu”, şi continuă: “La iniţiativa celor două personalităţi, fiecare cu propriul rol în acest segment al istoriei noastre culturale, este vorba de George Breazul şi de Constantin Brăiloiu, s-au fondat cele două arhive. Arhiva SCR este însă cea mai importantă, în care s-au dezvoltat metode de culegere, sistematizare, indexare, de transcriere. Aici a existat programul de culegeri reprezentative pentru toate arealele culturale ale României şi pentru culegerile din spaţiile locuite de români în afara României. Aici au fost creionate şi au existat şi tentative de punere în practică a programelor de cercetare pentru cultură tradiţională.

Persona­lităţi proeminente s-au format în cadrul acestei forme instituţionale. Majoritatea foştilor studenţi ai lui Breazul şi Brăiloiu au devenit specialişti, precum şi fondatori ai Institutului de Folclor în 1949. Cei doi şi studenţii din echipele lor au participat la acti­vităţile sociologice de la Bucureşti, majoritatea au lucrat în echipele coordonate de Dimitrie Gusti. De aceea, metodologia şi sistemele sunt foarte riguroase. În afara faptului că specialiştii colaborau, reuşeau să-şi perfecţioneze metoda prin schimb de informaţii şi de viziune. Aceste materiale au fost depuse în cele două arhive.

C. Brailoiu si Maria Arbagic

C. Brailoiu si Maria Arbagic

Mai numeros a fost materialul din arhiva SCR. Brăiloiu obţinuse numeroase aprobări pentru înfiinţarea Institutului de Muzicologie, numai că el a plecat la post, la Berna, evenimentele au fost apoi cele pe care le cunoaştem, iar această idee n-a mai fost pusă în practică. Atunci, unul dintre asistenţii lui Constantin Brăiloiu, Harry Brauner, în 1949, prin decretul din 5-6 aprilie, a devenit directorul primului Institut de Folclor gândit după aceste principii ale reprezentării fenomenului culturii tradiţionale în toate formele lui de exprimare. Între colaboratori, majoritatea erau foşti studenţi ai lui Constantin Brăiloiu sau participanţi la campaniile studenţeşti, care deveniseră cercetători, folclorişti literaţi, precum şi un nucleu pentru studiul etnocoreologiei”.

Baza institutului au reprezentat-o cele două arhive amintite, care erau bine organizate, cu metodologii stricte de indexare şi inventariere. “Iniţial, Institutul de Folclor a însemnat arhiva de folclor, completează doamna Sabina Ispas. În primii ani ai Institutului s-au făcut monografii folclorice după modelul şcolii sociolo­gice. Din 1953 s-a trecut la utilizarea magnetofonului, un salt din toate punctele de vedere, şi ca rigoare, şi ca posibilitate de recitire a textului, şi ca posibilitate de acoperire a suprafeţei, era mult mai greu de cules cu fonograful, cu cilindrul de fonograf care este foarte sensibil şi nu poate fi supus unor ascultări repetate. La data la care iniţiase Brăiloiu constituirea Institutului de Muzicologie, România avea 40.000 de cilindri de fonograf, unul dintre cele mai mari fonduri din Europa. A venit cutremurul din 1941 şi foarte mulţi dintre ai au avut de suferit. Astăzi, în patrimoniul nostru se află 14.000 de cilindri, tot unul dintre cele mai mari fonduri din Europa. Atât de importantă a fost conside­rată această arhivă sonoră, încât în perioada războiului a fost în refugiu. Era, pe bună dreptate, considerată tezaur. A fost luată din Capitală, să nu fie distrusă, şi transportată în căruţe cu fân ca să nu se spargă. O întreagă tehnică de mişcare a acestor surse sonore excepţionale.”

Iată ce se spunea referitor la acest episod în dosarul 283/1950 aflat în Arhivele Naţionale, document semnat pentru conformitate de folcloristul Tiberiu Alexandru: “În timpul bombardamentelor, Arhiva a fost evacuată în şase localităţi din ţară. După plecarea din ţară a profesorului Brăiloiu, cu conducerea Arhivei a fost însărcinat Tiberiu Alexandru. După 23 august 1944, Arhiva a fost adusă la Bucureşti şi instalată în vechiul sediu din Str. Lipscani (…). Condu­cerea a fost încredinţată lui H. Brauner, pe atunci consilier tehnic la Fundaţia «Regele Mihai I». (…) Arhiva a fost întreţinută de fundaţie. După înlăturarea monarhiei, Arhiva a rămas un timp într-o situaţie nelămurită. (…) Din aprilie 1949, Arhiva de Folclor a devenit Institutul de Folclor“.
Institutul a avut mai multe sedii, împreună cu Arhiva. “Iniţial, institutul era Arhiva, apoi, Arhiva a devenit din ce în ce mai bogată. Adevărul este că în afara acestui fond excepţi­onal care aparţine perioadei interbelice, patrimoniul este îmbogăţit cu metodă perfecţionată, iar piesele de cea mai mare valoare au fost înregistrate după 1949, după înfiinţarea Institutului. Perioada 1950-1974-1975 a fost perioadă de aur, în care s-au înregistrat piese de valoare insestimabilă, pe benzi de magnetofon”, completează doamna Ispas.

Familiile Bartok și Constantin Brăiloiu în grădica locuinței din Budapesta a compozitorului, 1937

Familiile Bartok și Constantin Brăiloiu în grădica locuinței din Budapesta a compozitorului, 1937

În 1957, Institutul de Folclor a obţinut un sediu adecvat, Casa Tache Ionescu, imobil vândut statului român de cea de-a doua soţie a politicianului. “Au fost amenajate depozite pentru toate tipurile de suporturi pe care le avea Arhiva, cilindri de ceară, matriţe, discuri vechi, de mai multe feluri, clişee pe sticlă, benzi de magnetofon. Alături de aceste fonduri există peliculă cinematografică, de 16 mm, cartoteci, volumele manuscrise. S-au amenajat aceste depozite, dar şi un studio de înregistrare, în care sunetul este curat, nepervertit. S-a amenajat una dintre cele mai mari biblioteci din ţară, unde avem fondul Brăiloiu, cu ştampila pe care el o aplica pe fiecare carte, la care s-a adăugat literatură de specialitate, de-a lungul timpului, până astăzi”, adaugă dr. Sabina Ispas.

Imobilul care găzduieşte Institutul de Etnografie şi Folclor care astăzi poartă numele personalităţii marcante care a făcut toate demersurile creării acestui aşezământ, Constantin Brăiloiu, are o istorie aparte. Construită de arhitectul Louis Blanc, este o casă emblematică a Bucureştiului. A fost devastată în timpul primului război mondial de germani, care ocupaseră Capitala. “Tache Ionescu, în timpul războiului, n-a pledat pentru alianţă cu germanii. Atunci casa i-a fost devastată. A fost reabilitată mai târziu. A existat o restaurare făcută foarte temeinic, în 1969. În ’77 n-a avut de suferit în urma cutremurului, au fost doar tencuieli căzute şi s-a făcut un fel de curăţire a interiorului. A mai fost sediul Consiliului Legislativ. După naţionalizare a fost aici foarte puţină vreme Editura Tineretului”, încheie doamna Sabina Ispas.
sursa: Jurnalul National

Aug 172015
 

Constantin Brailoiu
Constantin Brăiloiu
(n. 13 august 1893, Bucuresti - d. 20 decembrie 1958 , Geneva) – 65 ani
Activitate: compozitor, muzicolog și etnomuzicolog

Articole legate de Constantin Brăiloiu
Tezaurul din arhive – Constantin Brăiloiu şi George Breazul
Opere semnate de Constantin Brăiloiu
Deschizator de drumuri

Constantin Brăiloiu a fost un compozitor, muzicolog și etnomuzicolog român, care a deținut demnitatea de membru corespondent al Academiei Române. În 1920 a fost unul dintre membrii fondatori ai Societății Compozitorilor Români (SCR), al cărei secretar general a fost între 1926 și 1943).

Constantin Brăiloiu s-a născut la sfârșitul secolului al XIX-lea, fiind urmașul unei familii boierești vechi din Oltenia (Brăiloiu), cu rădăcini în neamul Brâncoveanu. Familia se mai înrudește cu alte familii celebre (Știrbey, Glogoveanu, Obedeanu, vechii Craiovești).

Bunicul etnomuzicologului, care purta tot prenumele Constantin (n. 1809 – d. 1889) a studiat dreptul la Geneva și la Paris, s-a ocupat de redactarea leguirii domnitorului Caragea și a fost în Comisia de revizuire a Constituției din 1879. Tatăl, Nicolae (“Bico”) Brăiloiu (n. 1855 – d. 1911) a fost om politic, jurist, cu studii în Franța și consilier la Curtea de Conturi. În paralel cu activitatea juridică, se îndreaptă și spre literatură, talent care îl va transmite și fiului său, Constantin (“Toto”). Mama etnomuzicolgului, născută Maria Lahovary (sora lui Alexandru Lahovary, ministrul Afacerilor Externe) a fost o femeie sensibilă, cu veleități muzicale.

Consfătuirea conducerii monografiei (1929). De la stânga la dreapta, aşezaţi la masă: H.H. Stahl, Constantin Brăiloiu, D. Gusti. În picioare: Ernest Bernea şi Traian Herseni

De la stânga la dreapta, aşezaţi la masă: H.H. Stahl, Constantin Brăiloiu, D. Gusti. În picioare: Ernest Bernea şi Traian Herseni

Începând cu anul 1928, Constantin Brăiloiu a creat Arhiva de Folklore a Societății Compozitorilor Români, Bucuresti (Arhiva C. Brăiloiu), culegând muzica din diferite zone ale țării, alături de sociologul Dimitrie Gusti. În 1931, a publicat articolul “Schița a unei metode pentru folklorul muzical“, text fundamental pentru etnomuzicologie.
În 1943, Brăiloiu a fost numit consilier cultural în cadrul Ambasadei Române de la Berna. Anticipând situaţia politică din ţară, el va rămâne în Elveţia, unde îşi va continua cercetările, şi nu se va mai întoarce niciodată în ţară

Constantin Brailoiu

Constantin Brailoiu

La Geneva, din 1944 a creat o altă arhivă de folclor, Arhiva Internațională de Folclor, proiect pentru Muzeul de Etnografie (Musée d’ethnographie de Genève). A condus până la moartea sa, în 1958, Les Archives Internationales de musique populaire (AIMP), unde a colectat muzică din întreaga lume. În 1948 a devenit maître de conférence (profesor asistent) la Centre national de la recherche scientifique din Paris.

Între 1951 și 1958 a lansat 40 volume (discuri de vinil) în seria Collection universelle de musique populaire enregistrée (Universal collection of recorded popular music), înregistrate la gramofon. Institutul de Etnografie și Folclor (IEF) din București, fondat în anul 1949, ca institut de cercetări etnologice, poartă și în prezent numele său.
sursa: Wikipedia

Aug 142015
 

Gore Ionescu era un lăutar viorist, fără şcoală. Chiar el spunea: “Ştiu doar puţin, să mă iscălesc“. Era insă un foarte bun instrumentist, cu o tehnică violonistică excepţională. Din punctul de vedere al vocii era modest, dar putea, ca oricare lăutar adevărat, să cănte in acelaşi timp şi cu vocea şi cu vioara.

Gore Ionescu

Gore Ionescu

Faptul că era un foarte bun lăutar este atestat şi de peregrinările lui nu numai prin ţară, ci şi prin Europa, care s-au intămplat inainte de război. “Am colindat ţara şi Europa cu societăţile (asociaţiile) de dansuri din Bucureşti. Am făcut armata la Tărgovişte. Pănâ să am 26 de ani am stat numai in Teiş, dar iarna plecam pe la ţară, la munte. Am fost pe la Cernăuţi. Barem cu horile am colindat toată ţara, in oraşe n-am stat decăt aşa, căte două-trei zile. In schimb am fost in Franţa, la Nisa, in Italia, in Serbia, tot cu horile romăneşti”, spunea Gore Ionescu. Ca urmare, cu aceste societăţi de dansuri călătorea. Ele făceau regulat turnee in străinătate. Se ştie că la expoziţia universală de la Paris au ieşit pentru prima oară lăutarii in Occident.
Europenii, prinzănd imediat gustul muzicii şi dansurilor romăneşti, au inceput turnee regulate ale societăţilor de dansuri.

Spre deosebire de urmaşii şi fiii lui, Aurel şi Victor Gore, care au mers in primul rănd pe folclorul urban şi de mahala, vocal instrumental, Gore Ionescu are 99% din repertoriul alcătuit numai din folclor rural. Era un lăutar de ţară! Asta nu inseamnă că nu putea să cănte şi folclor urban. Sunt căteva piese, hora de concert, care dovedesc că, avănd o tehnică instrumentală foarte bună, putea să abordeze şi folclorul urban.

Aurel Gore
Ar trebui să menţionăm ca originari ai Teişului, judeţul Dămboviţa, in afară de familia Gore, şi Familia Puceanu. Ion Puceanu, tatăl Romicăi, a căntat cu Gore Ionescu.

Aveau un taraf in care au căntat impreună. Din el mai făcea parte şi Tudor Marin. Gore Ionescu şi Ion Puceanu erau insă vioara intăi, actorii principali. Era o vioară secundă – Vasile Dumintru, un ţambalagiu – Costică N. Dobrică şi un alt cobzar – Măslină Gheorghe. Măslină l-a secondat tot timpul pe Gore Ionescu, a căntat mereu cu el. Fie că erau intr-un taraf mai mare, fie numai la nunţile mici sau petreceri, căntau numai ei doi. Atăt de bun cobzar era şi atăt de ataşat familiei Gore incăt acelaşi Măslină Gheorghe l-a acompaniat pe Aurel Gore la inregistrările pe care acesta le-a făcut in studioul Institutului de Etnografie şi folclor prin anii 1950, tot pe cilindri de fonograf. Avem foarte multe piese, numai instrumentale, cu Aurel Gore la vioară şi Gheorghe Măslină la cobză.

Victor Gore

Victor Gore

Iată căteva titluri de piese care au aparţinut lui Gore Ionescu: “Hora miresii”, “Voalul miresii”, “De ginere”, “Floricica din Muscel”, “Ciocărlanul din Muscel”, “Ciocărlanul din Teleorman”, “Ciocărlanul din Rămnic”, “Ciofu”, “Ceasornicul”, “Brăul din Muscel”, “Mărgărita”, “Coasa”, “Horă vlăscenească”, “Hora 7 scări”, “Sărbă din Argeş”, “Iancu Jianu”, “Ţăntăraşul”, “Ca la uşa cortului”.Un repertoriu deosebit, un lăutar de excepţie.